Instagram

Słownik Instagrama: Pełen przewodnik po języku platformy!

Slownik Instagrama Pelen Przewodnik Po Jezyku Platformy

W dzisiejszych czasach Instagram jest platformą, która stale się rozwija. Wprowadzane są nowe funkcje, a algorytmy ulegają zmianom, co powoduje, że pojawiają się nowe terminy i metryki, które warto poznać dla lepszego monitorowania strategii mediów społecznościowych marki.

Dla marketerów i analityków danych istotne jest, aby być na bieżąco z tymi terminami i metrykami, a zatem zebraliśmy dla Was kompleksowy słownik terminów i metryk Instagrama, wraz z informacją, gdzie można je znaleźć w aplikacji Instagram.

Przygotujcie się na notowanie tych obowiązkowych terminów Instagrama, aby być na szczycie swojej gry!

Ebook Sekrety Instagrama – 475.000 obserwujących w 3 lata

Już ponad 2000 zadowolonych klientów

Terminy związane z profilem na Instagramie

Czym jest Instagram Bio?

Instagram Bio to sekcja na górze Twojego profilu, która zawiera nazwę Twojej marki, zdjęcie profilowe oraz informacje kontaktowe. Pomimo że wydaje się, że jest to mini „O nas”, Instagram Bio jest ważnym elementem do analizy, szczególnie gdy chcesz porównać swoje konto z konkurencją w branży.

Dobre Instagram Bio jest zoptymalizowane pod kątem SEO, zawiera CTA i wyświetla link, który można dostosować w zależności od bieżących kampanii marketingowych.

Czym są interakcje z profilem?

Interakcje z profilem to sytuacja, w której użytkownicy odwiedzają Twój profil i podejmują działania na podstawie informacji kontaktowych lub CTA w Twoim Bio. Interakcje obejmują kliknięcia na stronę internetową, przycisk e-mail, telefon, wiadomość tekstową lub wskazówki.

Czym są Wyróżnione Historie?

Wyróżnione Historie to wybrane Stories, które możesz „przypiąć” do górnej części swojego profilu. Dzięki Wyróżnionym Historiom, możesz zapisać Historie i zorganizować je w sposób, który daje followersom i odwiedzającym silne pierwsze wrażenie o Twojej marce i pomaga w budowaniu wizerunku marki.

Bio Na Instagramie Definicja I Strategie Skutecznego Wykorzystania 1

Czym są Followersi?

Followers odnoszą się do łącznej liczby kont, które śledziły dany uchwyt w ustalonym okresie czasu. Dobrym pomysłem jest śledzenie, ile nowych followersów otrzymuje konto w wybranym okresie czasu, aby zidentyfikować, co, jeśli cokolwiek, zostało zrobione inaczej, aby przyciągnąć nowych followersów, co może być warte powtórzenia.

Czym są Unfollows?

Unfollows odnosi się do liczby kont, które unfollowed uchwyt w określonym czasie. Podobnie jak śledzenie nowych zwolenników, dobrze jest również mieć świadomość, ile unfollows twoje konto na Instagramie otrzymuje w określonym czasie.

Czym jest Follower Change?

Follower change to różnica w liczbie followersów w wybranym okresie czasu. Różnica jest obliczana jako liczba followersów na koniec okresu porównawczego, odjęta od liczby followersów na koniec bieżącego okresu.

Follower Change
=
[Follower Count at the End of Compare Period]
[Follower Count at the End of Current Time Period]

Czym jest Follower Online Times?

Follower Online Times odnosi się do średniej liczby zwolenników online w danym czasie i dniu, w oparciu o ostatnie 30 dni aktywności. Najlepsze czasy do publikowania na mediach społecznościowych różnią się dla każdej platformy i branży, ale ta metryka oferuje wgląd w publiczność, która może być używana jako punkt wyjścia.

Wykres Śledzący Czasy Aktywności Followera Na Instagramie Za Pomocą Instagram Insights.
Wykres Śledzący Aktywne Czasy Follower'Ów Na Instagramie Przy Użyciu Instagram Insights.

Warunki dotyczące Instagram Feed

Co to jest karuzela?

Karuzela to grupa zdjęć lub filmów, które są udostępniane jako jeden post w feedzie. Karuzele mogą zawierać do 10 zdjęć i filmów i są przeglądane przez przeciągnięcie palcem w lewo (w aplikacji mobilnej) lub kliknięcie (na pulpicie).

Czym są Reels?

Instagram Reels to krótkie filmy, które zazwyczaj mają być zabawne lub kreatywne. Reels mogą mieć długość do 60 sekund i są tworzone przy użyciu efektów, takich jak voiceovers, muzyka i nakładki tekstowe.

Aplikacja zawiera dedykowaną zakładkę dla użytkowników, aby odkryć i oglądać Reels. Reels również pokazać się w Feed użytkownika, jeśli śledzić konto.

Czym są Instagram Lives?

Instagram Lives to transmisje na żywo, w których followersi mogą dostroić się w czasie rzeczywistym. Jest to popularny format dla marek, które organizują wywiady w stylu Q&A lub chcą dać followersom szansę na obejrzenie wydarzenia na żywo. Powtórka wideo z Live może być zapisana na profilu Twojej marki, aby zwolennicy mogli oglądać później.

Czym jest Engagement Total?

Engagement Total to całkowita liczba interakcji na danym poście. Na twoich konkurencyjnych postach na Instagramie, te interakcje obejmują tylko polubienia i komentarze. Jeśli połączyłeś swoje własne konta Instagram, Engagement Total obejmuje również zapisy.

Co to jest Engagement Rate by Follower?

Engagement Rate by Follower to engagement total podzielony przez follower count. Liczba followerów jest metryką publiczną, więc Engagement Rate by Follower jest szeroko dostępną konkurencyjną metryką Instagrama.

Engagement Rate
=
[Engagement Total] / [Follower Count]

Czym jest Engagement Rate by Impression?

Engagement Rate by Impression to zaangażowanie całkowite podzielone przez liczbę wyświetleń. Ponieważ impresje są prywatną metryką, wskaźnik zaangażowania przez impresję jest dostępny tylko dla posiadanych uchwytów.

Engagement Rate
=
[Engagement Total] / [Impression]

Czym jest Engagement Rate według Reach?

Engagement Rate by Reach to zaangażowanie całkowite podzielone przez Reach. Ponieważ zasięg jest prywatną metryką dostępną tylko dla posiadanych uchwytów, wskaźnik zaangażowania przez zasięg jest dostępny tylko dla posiadanych uchwytów.

Engagement Rate
=
[Engagement Total] / [Reach]

Co to jest Impresja?

Impresje to liczba wyświetleń danego postu. Różnica między impresjami a zasięgiem polega na tym, że impresje nie uwzględniają tego, czy użytkownik jest nowy, czy nie.

Jeśli jeden użytkownik obejrzy Twój post 10 razy, to liczy się to jako 10 impresji.

Co to jest Reach?

Zasięg to liczba unikalnych kont, które obejrzały dany post. Różnica między zasięgiem a wrażeniami polega na tym, że zasięg uwzględnia tylko unikalne osoby i nie liczy wyświetleń wykonanych przez tego samego użytkownika.

Na przykład pojedynczy użytkownik oglądający twój najnowszy post 5 razy w ciągu dnia wygeneruje 5 wyświetleń, ale tylko zasięg 1.

Co to jest Reach Rate?

Aby obliczyć reach rate w Rival IQ, bierzemy zasięg postu i dzielimy go przez liczbę followersów konta w dniu publikacji.

Reach Rate
=
[Post Reach] / [Number of Followers]

Co to jest Video?

Wideo to typ postu, który jest wyświetlany w Feedzie i na profilu marki. Posty wideo na Instagramie mogą mieć długość do 10 minut, ale użytkownicy mogą podejrzeć tylko do 60 sekund filmu w swoim Feedzie. Jeśli film jest dłuższy niż 60 sekund, użytkownicy będą musieli wybrać, aby obejrzeć pozostałą część filmu na profilu marki.

Co to jest Video View?

Odsłona wideo to liczba wyświetleń postu wideo trwającego 3+ sekundy.

Warto zauważyć, że posty wideo mogą otrzymywać zarówno wrażenia, jak i odsłony wideo.

Widok na post wideo o dowolnej długości będzie początkowo liczony jako wrażenie. Gdy widz ogląda wideo przez co najmniej 3 sekundy, będzie to liczone jako widok wideo.

Warunki Instagram Stories

Co to jest Story?

Story to zestaw kadrów zamieszczonych w ciągu 24-godzinnego dnia. Story może być jednym kadrem lub może być wieloma kadrami, ale niezależnie od tego, ile kadrów zostanie opublikowanych w ciągu 24-godzinnego dnia, zestaw będzie liczony tylko jako jedno Story.

Co to jest Ramka?

Ramka to pojedyncze zdjęcie lub wideo opublikowane w Instagram Story. Wiele ramek może tworzyć jedno Story.

Czym są Story Viewers?

Story viewers to liczba osób, które widziały Twoje Story w danym dniu.

Czym są Exits?

Wyjścia to całkowita liczba machnięć w dal lub machnięć w dół z ramki. Wyjścia są ważną metryką do śledzenia, ponieważ pomagają marketerom zrozumieć, gdzie ich zawartość Instagram Stories może być płaska z followersami.

Czym jest Exit Rate według impresji?

Exit Rate by Impression mierzy procent wyświetleń z wyjściem. Aby obliczyć Exit Rate przez Impresję, weź wyjścia, podzielone przez całkowitą liczbę wyświetleń na ramce.

Exit Rate by Impression
=
[Exits] / [Total Frame Impressions]

Czym są Dni z Historią?

Mierząc tę metrykę w Rival IQ, patrzymy na liczbę dni w miesiącu z opublikowanymi Stories.

Co to jest Frames per Day?

Średnia liczba klatek zdjęciowych i wideo opublikowanych w ciągu każdej doby Story w wybranym okresie czasu.

Co to jest Frame Order?

Frame order to numeryczna kolejność, w jakiej ramka została zamieszczona w ramach jej 24-godzinnego Story.

Co to jest Frame Reach?

Frame reach to liczba unikalnych użytkowników, którzy zobaczyli ramkę. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, zasięg różni się od impresji tym, że czynnikiem jest tylko liczba osiągniętych użytkowników Instagrama, bez względu na to, ile razy jeden użytkownik może obejrzeć ramkę.

Co to jest Frame Reach Rate by Follower?

Aby obliczyć Frame Reach by Follower, zacznij od liczby unikalnych użytkowników, którzy zobaczyli ramkę i podziel przez całkowitą liczbę followersów. Ta metryka jest wyrażona w procentach.

Frame Reach Rate by Follower (%)
=
[Number of Unique Users that Saw the Frame]/
[Number of Followers]

Czym są wrażenia z ramki?

Frame impressions to całkowita liczba wyświetleń danej ramki. Impressions uwzględnia ile odsłon zdobyła dana ramka, nawet jeśli te odsłony pochodzą od tego samego użytkownika.

Czym jest Frame Completion Rate według impresji?

Frame Completion Rate by Impression mierzy procent wyświetleń, które zakończyły oglądanie ramki bez wyjścia z całego Story (przez machnięcie w dal lub machnięcie w dół). Oblicza się go biorąc pod uwagę całkowitą liczbę wyświetleń odjętą przez wyjścia, podzieloną przez całkowitą liczbę wyświetleń na klatce.

Frame Completion Rate by Impression (%)
=
[(Total Impressions) – (Exits)]/
[Total Impressions on the Frame]

Co to są Odpowiedzi?

Łączna liczba odpowiedzi na pojedynczy kadr lub wszystkie kadry w 24-godzinnym Story. Liczba otrzymanych odpowiedzi może wiele powiedzieć o tym, jak bardzo angażująca jest treść Twojego Stories. Bycie intencjonalnym w swoich Stories, dając swoim odbiorcom powód do wyciągnięcia ręki, jest tylko jednym ze sposobów na zwiększenie współczynnika odpowiedzi i poprawę wydajności Instagram Stories.

Co to jest Reply Rate?

Reply Rate to procent użytkowników, którzy odpowiadają na Story, na podstawie wyświetleń. Obliczamy Reply Rate jako Replies per 1K impressions, co wyraża liczbę odpowiedzi na 1K impressions jako procent. Oto jak obliczyć Reply Rate:

Replies Per 1K Impressions (%)
=
[Number of Replies on All Frames in a Story]/
[1,000]

Bio Na Instagramie Definicja I Strategie Skutecznego Wykorzystania 6 1

Czym są Taps Forward?

Taps forward to łączna liczba stuknięć, jakie wykonali użytkownicy, aby zobaczyć kolejne zdjęcie lub film.

Czym są krany w tył?

Taps backward to łączna liczba stuknięć, które użytkownicy wykonali, aby zobaczyć poprzednie zdjęcie lub film.

Czym jest współczynnik Tap-Forward Rate?

Tap-forward rate to procent widzów Twojego Story, którzy stukają do przodu, aby zobaczyć następne zdjęcie lub wideo. Oblicza się go na podstawie liczby stuknięć do przodu, podzielonej przez liczbę widzów.

Taps Forward Rate (%)
=
[Number of Taps Forward]/
[Number of Viewers]

Czym jest Tap-Back Rate?

Tap-back rate to procent widzów Twojego Story, którzy stukają do tyłu, aby ponownie zobaczyć poprzednie zdjęcie lub wideo. Oblicza się go na podstawie liczby stuknięć wstecz, podzielonej przez liczbę widzów.

Taps Back Rate (%)
=
[Number of Taps Back] / [Number of Viewers]

Co to jest Retention Rate?

Wskaźnik retencji to procent widzów, którzy trzymają się przez dowolną klatkę Story. Jest to jedna z najważniejszych metryk Instagram Stories do przeanalizowania, ponieważ pokazuje, jak dobrze twoje treści rezonują z publicznością w całej twojej linii klatek.

Aby zobaczyć wpływ wskaźnika retencji w akcji, sprawdź nasz raport benchmarkowy z 2022 roku Instagram Stories.

Instagram Ads Terms

Co to jest Boosted Post?

Marki mogą wzmocnić post na Instagramie, wydając pieniądze, aby wzmocnić jego zasięg. Aby zwiększyć post, określ swój cel, wybierz grupę odbiorców, do której chcesz skierować post, i zdecyduj, ile pieniędzy chcesz wydać. Wzmocnienie postu może być wykonane tylko w aplikacji mobilnej Instagrama.

Czym jest post sponsorowany?

Post sponsorowany to post na Instagramie, który został opublikowany we współpracy z marką. Jest to powszechny typ postu wśród influencerów, którzy używają postów sponsorowanych do promowania produktu w ramach partnerstwa marki.

Te posty są łatwe do zidentyfikowania w aplikacji, ponieważ Instagram uczynił wymóg dla kont, aby używać etykiety „Płatne partnerstwo” do wszystkich postów sponsorowanych w pasie, Stories, Reels i na życiach.

Bio Na Instagramie Definicja I Strategie Skutecznego Wykorzystania 5

Czym jest Paid Reach?

Paid reach to liczba unikalnych kont, które obejrzały post, który został pobudzony.

Co to jest Promoted Post?

Promowany post to post, który został wzmocniony wydatkami na reklamę.

Analizując posty w Rival IQ, szukaj tagu „Likely Boosted”, aby zidentyfikować posty, które mogą mieć wyższy wskaźnik zaangażowania ze względu na płatny zasięg.

Jak znaleźć metryki Instagrama za pomocą aplikacji Instagram

Dla marketerów, którzy chcą uzyskać szybki przegląd wyników swoich treści, Instagram oferuje Instagram Insights w ramach aplikacji, dzięki czemu możesz łatwo uzyskać dostęp do swoich metryk.

Kluczowe dane Twojej marki, które można znaleźć natywnie, to metryki zasięgu, wyświetleń i zwolenników.

Oto jak znaleźć swoje metryki Instagrama za pomocą aplikacji Instagram.

Przejdź do zakładki „Insights

Aby uzyskać dostęp do Insights, będziesz potrzebował konta biznesowego lub profesjonalnego.

Gdy już tam będziesz, zobaczysz przegląd swoich insightów z ostatnich 7 dni, 30 dni lub innego okresu czasu, który wybierzesz. Możesz jednak zobaczyć dane tylko z okresu do 90 dni.

Przegląd oferuje również migawkę głównych metryk, które aplikacja śledzi, które obejmują konta osiągnięte, konta zaangażowane i całkowite zwolenników.

Zanurz się w każdej metryce

Stamtąd możesz następnie kopać głębiej w dane, analizując każdą z metryk.

W zakładce Reach zobaczysz liczbę kont, które widziały Twoje treści, zarówno organiczne, jak i płatne. Możesz także zorientować się, jak radzą sobie Twoje treści, widząc, które z Twoich typów postów są najczęściej oglądane. Ta zakładka zapewnia również wgląd w aktywność profilu, która śledzi działania podejmowane przez ludzi na Twojej stronie, w tym wizyty na profilu i kliknięcia na stronie.

Istnieje również zakładka Engagement, która oferuje podobne metryki jak zakładka Reach, ale koncentruje się na rzeczywistych interakcjach.

Wreszcie, jest też zakładka Followers. Ta sekcja Instagram Insights pokazuje wzrost odbiorców z wybranego okresu czasu, a także najlepsze lokalizacje twoich zwolenników, najbardziej aktywne czasy i demografię odbiorców, takie jak wiek i płeć.

Bio Na Instagramie Definicja I Strategie Skutecznego Wykorzystania 4

Jak znaleźć metryki Instagrama za pomocą Rival IQ

Możemy być stronniczy, ale nie możemy mówić o metrykach Instagrama bez wspominania naszej platformy analityki społecznej.

Korzystając z Rival IQ, masz dostęp do wszystkich prywatnych danych swojej marki poprzez Instagram Insights. Tutaj będziesz mógł śledzić i analizować wszystkie metryki wymienione powyżej, od wskaźników zaangażowania do wyświetleń Stories do wskaźnika retencji i nie tylko.

Możesz również użyć platformy do monitorowania, jak robi to konkurencja. Choć nie będziesz miał dostępu do prywatnych danych konkurencji, możesz stworzyć porównanie side-by-side metryk takich jak followersi, zaangażowanie całkowite i najlepsze posty społecznościowe, aby zobaczyć jak układasz się na tle firm z Twojej branży.

Oto kroki, które należy podjąć, jeśli chcesz znaleźć i śledzić metryki Instagrama za pomocą Rival IQ.

Zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto Rival IQ, aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego

Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż je. Po zalogowaniu się będziesz miał dostęp do pakietu narzędzi analitycznych, których możesz użyć do śledzenia i mierzenia metryk Instagrama Twojej marki, a także metryk podobnych firm, AKA Twojej konkurencji.

Porównaj swoją analitykę Instagrama z konkurencją

Podczas gdy mierzenie własnych metryk jest niezbędne do zrozumienia sukcesu społecznego Twojej marki, prawdziwy wgląd pochodzi z zobaczenia, jak Twoje metryki porównują się do średniej branżowej. Aby to zrobić, musisz użyć narzędzia, które pozwala bezpośrednio porównać swoje analityki do konkurencji.

Rival IQ sprawia, że łatwo jest być na bieżąco z tym, jak radzi sobie konkurencja. Aby przeprowadzić analizę konkurencji, zacznij od stworzenia krajobrazu. Możesz dodać dowolne firmy, a Rival IQ pobierze ich publiczne dane z mediów społecznościowych, dzięki czemu będziesz mógł analizować ich metryki w jednym miejscu.

Bio Na Instagramie Definicja I Strategie Skutecznego Wykorzystania 3
Słownik Instagrama: Pełen Przewodnik Po Języku Platformy!

Rzut oka na krajobraz Rival IQ, który wyświetla metryki zaangażowania Instagrama z najlepszych marek szkolnictwa wyższego na mediach społecznościowych.

Połącz konto Instagram Business swojego zespołu, aby uzyskać jeszcze więcej spostrzeżeń

Po zalogowaniu się na swoje konto, przełącz się na zakładkę Instagram Insights pod sekcją oznaczoną jako „Twoje prywatne dane” Postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby połączyć swoje konto Instagram Business.

Bio Na Instagramie Definicja I Strategie Skutecznego Wykorzystania 2

Robiąc to, będziesz miał dostęp do najbardziej aktualnych danych ze swojego konta. Wszystkie istotne metryki, które chcesz śledzić, będą w jednym miejscu, dzięki czemu nie będziesz musiał wchodzić do aplikacji Instagram, aby je znaleźć. Nie wspominając, z Rival IQ, możesz spojrzeć na dane sięgające dwóch lat w porównaniu z zaledwie 90 dniami w ramach aplikacji Instagram.

Zakończenie

Instagram zawsze ewoluuje. Jak tylko dostaniesz uchwyt na jednej metryce, inna funkcja jest zwolniony i to jest z powrotem do kwadratu jeden.

Ale bez względu na to, jakie nowe funkcje lub metryki pojawią się w następnej kolejności, pomiar wydajności Twojej marki zawsze będzie kluczem do sukcesu na platformie.

Tak długo, jak pozostaniesz zaangażowany w uczenie się nowych terminów Instagrama i włączenie tych metryk do swojej strategii, możesz przenieść sukces Instagrama swojej marki na następny poziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *