JAKIE DANE OSOBOWE WYKORZYSTUJEMY I W JAKIM CELU

1. Postanowienie Ogólne

1. Serwis depoint.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest depoint.pl

3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej oraz akceptacji plików Cookies.

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

5. Regulamin dla jest dostępny pod depoint.pl/regulamin

6. Serwis depoint.pl jest platformą świadczącą usługi.

7. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą
depoint.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez właściciela.

8. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego.

9. Maksymalny czas trwania 1 pakietu to 2 miesiące, jeśli w tym czasie nie osiągniemy gwarantowanego rezultatu, to gwarancja ulega wygaśnięciu.

10. Nie wystawiamy faktury VAT.

11. Pakiet podstawowy, standard oraz premium może trwać krócej niż 30 dni. Działamy do osiągnięcia wyniku. 30 dni jest umówne, aby klient mógł wiedzieć w mniej więcej jakim czasie uda się uzyskać konkretny wynik. Jest to na korzyść klienta, ponieważ jeśli nie uda nam się uzyskać minimalnej ilości obserwujących, to prowadzimy działania na nasz koszt.

2. Rejestracja

1. Aby móc korzystać z serwisu depoint.pl rejestracja konta nie jest konieczna.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu oraz adresu e-mail.

3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.

4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.

5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

3. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.

3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę
depoint.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.

4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

4. Odpowiedzialność

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy depoint.pl

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie, a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.

4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy
depoint.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

9. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

10. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

11. Operator jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.

5. Zasady używania serwisu

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.

2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu depoint.pl

3. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.

4. Zamówienia są przekazywane operatorowi do 72 godzin od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności. Podany czas dotyczy jedynie przekazania zamówienia do właściwego wykonawcy zlecenia. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, zgrupowania/szkolenia kadry.

5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.

6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć co użytkownik może sprawdzić wchodząc w „Moje konto” oraz zostanie powiadomiony o zaistaniałym problemie na e-mail podany w zamówieniu.

7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie.

8. W serwisie depoint.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje.

6. Zamawianie usług i produktów

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis depoint.pl

2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu depoint.pl

3. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email [email protected] nadając tytuł mailowi „REKLAMACJA”.

4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

6. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.

7. depoint.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.

8. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń wobec serwisu
depoint.pl na skutek działań prowadzonych przez operatorów.

9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli dobrowolnie usuwa, zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem depoint.pl

10. Odstępujący od umowy po rozpoczęciu przez nas działań ponosi koszty związane z rozpoczęciem działań na profilu. Koszty są równe 50% wartości danego pakietu. Czyli, jeśli został zakupiony pakiet za 300 zł, to maksymalna kwota, którą otrzyma po natychmiastowym przerwaniu działań jest równa 150 zł.

11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.

7. Odstąpienie od umowy

1. Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość e-mail ([email protected]) z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; datę zakupu oraz płatności ; informacje o nazwie zakupionej usługi; cenę usługi (ze zniżką jeśli była).

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

Po rozpoczęciu usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NIE DOTYCZY PRODUKTÓW CYFROWYCH NP. E-BOOKÓW.

8. Postanowienie końcowe

1. Rozliczenia transakcji w serwisie depoint.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności PayPal, Dotpay oraz transfery bankowe.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy
depoint.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy lub drogą mailową.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.

6. Niniejszy regulamin jest własnością administratora serwisu depoint.pl który zastrzega sobie prawo do kopiowania/modernizowania w/w regulaminu bez pisemnej zgody.

7. Użytkownik może usunąć konto na stronie
depoint.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy.